0 Adet yorum yapıldı.

Kamp 2019 - EKİM - FKB

Kamp 2019'da Ekim ayında işlenen Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinin aşağıdaki konularını içermektedir.

 • Kuvvet, Newton'un Hareket Kanunları ve Sürtünme Kuvveti
 • İş, Güç ve Mekanik Enerji
 • Enerji Korunumu, Dönüşümleri, Verim ve Enerji Kaynakları
 • Isı, Sıcaklık, İç Enerji, Hal Değişimi ve Isıl Denge
 • Enerji İletim Yasaları, İletim Hızı ve Genleşme 
 • Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
 • İyonik Bağ
 • Kovalent ve Mekanik Bağ
 • Zayıf Etkileşimler (Fiziksel Bağlar)
 • Hücre Zarından Madde Geçişleri
 • Sitoplazma ve Çekirdek
 • Canlı Çeşitliliği Sınıflandırma Kategorileri
 • Alemlere Giriş ve Bakteriler, Arkeler, Protistler

    NOT: Kamp2019, YouTube da ücretsiz üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık programıdır.