0 Adet yorum yapıldı.

Kamp 2019 - KASIM - ETC

Kamp 2019'da Kasım ayında işlenen Tarih ve Coğrafya derslerinin aşağıdaki konularını içermektedir.

 

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

Arayış Yılları (17. YY)

18. YY’da Değişim ve Diplomasi

Yakınçağ Avrupası (1789)

 

Nem, Yağış ve Buharlaşma

Büyük İklim Tipleri

Türkiye’nin İklim ve Bitki Örtüsü

İç Kuvvetler

Dış Kuvvetler (Akarsular ve Rüzgarlar)

 

NOT: Kamp2019, YouTube'da ücretsiz üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık programıdır.