0 Adet yorum yapıldı.

Kamp 2019 - KASIM - TC

Kamp 2019'da Kasım ayında işlenen Tarih ve Coğrafya derslerinin aşağıdaki konularını içermektedir.

·         Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

·         Arayış Yılları (17. YY)

·         18. YY’da Değişim ve Diplomasi

·         Yakınçağ Avrupası (1789)

 

·         Nem, Yağış ve Buharlaşma

·         Büyük İklim Tipleri

·         Türkiye’nin İklim ve Bitki Örtüsü

·         İç Kuvvetler

·         Dış Kuvvetler (Akarsular ve Rüzgarlar)

NOT: Kamp2019, YouTube'da ücretsiz üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık programıdır.