0 Adet yorum yapıldı.

Kamp 2019 - ARALIK - ETC

Kamp 2019'da Aralık ayında işlenen Tarih ve Coğrafya derslerinin aşağıdaki konularını içermektedir.

 

En Uzun Yüzyıl (1800 - 1922)

20. Yüzyıl  Başlarında Osmanlı Devleti

Dünya Savaşı

Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi

 

Dış Kuvvetler (Karstik, Buzul, Dalga ve Kıyı Tipleri)

Erozyon ve Heyelan

Toprak ve Tipleri

Bitki Türleri

 

NOT: Kamp2019, YouTube’da ücretsiz üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık programıdır.