0 Adet yorum yapıldı.

Kamp 2019 - ARALIK - MPG

Kamp 2019'da Kasım ayında işlenen Matematik, Problemler ve Geometri derslerinin aşağıdaki konularını içermektedir.

 

Küme Problemleri

Fonksiyon Tanımı ve Fonksiyonlarda Dört İşlem

Fonksiyon Türleri (Sabit Birim, Doğrusal Tek, Çift)

Ters Fonksiyon Kavramı

Bileşke Fonksiyon Kavramı ve Özellikleri

Fonksiyon Grafiği ve Uygulamaları

Polinom Kavramı

İki Polinomun Eşitliği Sabit Terim Katsayılar Toplamı ve Dört İşlem

Polinomda Kalan Bulma İşlemi

2. Dereceden Denklemin Köklerin Bulunması

2. Dereceden 1 Denklemin Karmaşık Sayı Köklerinin Bulunması

Kökler ve Katsayılar Bağlantıları

Kökleri Bilinen Denklemin Yazılması ve Değişken Değiştirme

 

Problemler Check-up - 2

Problemler Check-up – 3

 

Paralel Kenarda Alan

Dikdörtgende Açı ve Köşegen Özellikleri

Karede Açı ve Köşegen Özellikleri

Detroid ve Eşkenar Dörtgen

 

NOT: Kamp2019, YouTube’da ücretsiz üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık programıdır.