0 Adet yorum yapıldı.

Kamp 2019 - ARALIK - FKB

Kamp 2019'da Aralık ayında işlenen Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinin aşağıdaki konularını içermektedir.

·         Basınç I

·         Basınç II

·         Kaldırma Kuvveti

·         Dalgalar ve Yay Dalgası

·         Su, Ses ve Deprem Dalgaları

 

·         Kimyanın Temel Kanunları

·         Mol Kavramı

·         Tepkime Türleri ve Denklem, Denkleştirme

·         Kimyasal Hesaplamalar

·         Karışık Türleri ve Çözünme Olayı

·         Çözeltilerde Derişim ve Koligatif Özellikleri

·         Karışımların Ayrılması

 

·         Eşeysiz Üreme

·         Mayoz - Eşeyli Üreme - Konjugasyon

·         Kalıtım - I

·         Kalıtım - II

·         Kalıtım - III

NOT: Kamp2019, YouTube’da ücretsiz üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık programıdır.