0 Adet yorum yapıldı.

Kamp 2019 - ARALIK - FKB

Kamp 2019'da Kasım ayında işlenen Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinin aşağıdaki konularını içermektedir.

 

Basınç I

Basınç II

Kaldırma Kuvveti

Dalgalar ve Yay Dalgası

Su, Ses ve Deprem Dalgaları

 

Kimyanın Temel Kanunları

Mol Kavramı

Tepkime Türleri ve Denklem, Denkleştirme

Kimyasal Hesaplamalar

Karışık Türleri ve Çözünme Olayı

Çözeltilerde Derişim ve Koligatif Özellikleri

Karışımların Ayrılması

 

Eşeysiz Üreme

Mayoz - Eşeyli Üreme - Konjugasyon

Kalıtım - I

Kalıtım - II

Kalıtım - III

 

NOT: Kamp2019, YouTube’da ücretsiz üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık programıdır.