0 Adet yorum yapıldı.

Kamp 2019 - OCAK - TC

Kamp 2019'da Ocak ayında işlenen Tarih ve Coğrafya derslerinin aşağıdaki konularını içermektedir.

·         Kurtuluş Savaşında Cepheler

·         Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

·         Türk İnkılabı

·         Türk Dış Politikası


·         Yeryüzünde Su Varlığı

·         Nüfus ve Yerleşme

·         Küresel Ortam: Bölgeler

·         Çevre ve İnsan, Doğal Afetler

·         İnsan ve Doğa İlişkisi

·         Coğrafya’nın Konusu, Bölümleri ve İlkeleri

NOT: Kamp2019, YouTube’da ücretsiz üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık programıdır.